Comandati telefonic la 0744.222.444

Regulamente

REGULAMENT Concurs

Perioada campaniei: 23.02.2022, ora 11:00 – 25.02.2022, ora 23:59 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Concursul este organizat de Sport & Surf SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bd. Marasesti nr.28, corp A, ap.13, sector 4, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/8705/2003, C.U.I. 15545111.

1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul https://www.trotinetemicro.ro/regulamente cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

1.3 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va face parte integranta din Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe https://www.trotinetemicro.ro/regulamente

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data de 23.02.2022 ora 11:00 si se incheie la data de 25.02.2022, ora 23:59.

2.2 Aceasta se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in spatiul virtual, la postarea pe Instagram de pe profilul https://www.instagram.com/cool.mmy2/ cu linkul https://www.instagram.com/p/CaUGEpkMVVx/

Campania nu este asociata sau administrata de Instagram.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Campanie.

3.2 Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, persoanelor imputernicite, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor.

 SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Intra in campanie toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, 23.02.2022 si care in perioada desfasurarii Campaniei 23.02.2022 ora 11:00 – 25.02.2022 ora 23 :59 dau follow pe platforma de socializare Instagram.com, la profilul https://www.instagram.com/microscootersromania/  si la profilul https://www.instagram.com/cool.mmy2/

§  Follow = actiunea de urmarire a unui profil/cont pe retelele de socializare

De asemenea, pot intra in campanie si persoanele care deja urmareau conturile mai sus mentionate.

4.2 Persoanele care doresc să participe la campanie, trebuie:

1) sa intre pe postarea de pe profilul https://www.instagram.com/cool.mmy2/ cu linkul https://www.instagram.com/p/CaUGEpkMVVx/ si sa lase un comentariu in care sa eticheteze un alt profil de Instagram.

2) sa dea share postarii pe story, cu eticheta @cool.mmy2

3) sa dea like postarii si sa o salveze.

4.3 Un participant poate câștiga un singur premiu pe toată durata campaniei indiferent de numărul de comentarii înscrise sau de numărul de conturi folosite pentru follow.

4.4 Utilizarea mai multor conturi de Instagram nu este permisă, precum si a celor :

a) administrate de mai multe persoane (pagini comune)

b) ale unor produse, branduri sau companii

c) fără conținut (fara postari postate periodic), sau conturi create special pentru concurs

4.5 Câștigătorul va fi anuntat in data de 26.02.2022, printr-un update la postarea de pe Instagram https://www.instagram.com/p/CaUGEpkMVVx/ , cat si pe profilul https://www.instagram.com/cool.mmy2/ pe story.

4.6 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii comentariilor în campanie. 

4.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei, nerespectarea principiilor si regulilor organizatorului de publicare a materialelor in cadrul retelelor sociale sau încercarea de fraudare a campaniei.

 SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1 Descrierea premiilor

Premiile oferite in cadrul acestei Campanii, sunt dupa cum urmeaza:

1 x casca de protectie pentru copii in valoare de 250 lei (include TVA);

Casca va fi aleasa de castigator, dintre urmatoarele 2 modele: https://www.trotinetemicro.ro/produs/micro-helmet-scootersaurus-s-2/ sau https://www.trotinetemicro.ro/produs/casca-doodle-dot-s-cu-led/

Valoare totala premiu: 250 lei (TVA inclus).

5.2 Produsul descris anterior va fi acordat unui participant, prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorului.

5.3 Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiului si nici dreptul de a cere schimbarea acestuia, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

5.4 Acordarea premiului:

Premiul va fi acordat prin intermediul unei extrageri electronice, dupa cum urmeaza:

La tragerea la sorti din data de 26.02.2022 vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 23.02.2022 ora 11:00 – 25.02.2022 ora 23:59 inclusiv.

5.5 Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice.

5.6 In cadrul extragerii se va extrage 1 (un) potential castigator, iar ulterior extragerii castigatorului se vor extrage si cate 2 (doua) rezerve, pentru cazul in care castigatorul ales initial nu poate fi contactat/validat din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor doar daca va fi cazul. Daca nici rezervele nu pot fi validate, se va face o noua extragere cu aceiasi pasi.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

6.1 Dupa extragere, castigatorul va fi anuntat ca update in aceeasi postare, cat si pe story la profilul https://www.instagram.com/cool.mmy2/ Pentru validare acesta va trebui sa  contacteze Organizatorul pe profilul de instagram https://www.instagram.com/microscootersromania/ printr-un mesaj privat pe profilul detinut pe platforma Instagram cu care s-a inscris. Organizatorul ii va solicita in mesaj privat trimiterea unui e-mail cu datele personale, pentru a putea expedia premiul.

6.2 Pentru validare si trimiterea premiului, castigatorul va trimite un e-mail la adresa comenzi@trotinetemicro.ro cu urmatoarele date: nume, prenume, varsta, adresa, numar de telefon.

6.3 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 2 (doua) rezerve, urmand aceeasi procedura de validare.

6.4 Premiul va fi livrat castigatorului validat in termen maxim de 5 (cinci) zile calendaristice de la data validarii finale (primirii informatiilor mentionate la paragraful de mai sus).

6.5 Livrarea premiului se face prin Fan Courier.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

8.1 Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentul Campanie:

–          Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor mentionate la Sectiunea 6.2 de mai sus, de catre castigatorul validat initial.

–          Pierderile sau intarzierile inscrierilor intampinate in platforma Instagram, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

–          Imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/microscootersromania/ in Campanie din motive independente de Organizator.

–          Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorul, din motive independente de acesta.

–          Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv de castigatorul premiului a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

–          Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

–          Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

–          Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul platformei prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a campaniei. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a campaniei incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig.

–          Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea: pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, fara respectarea punctelor 4.1 si 4.2 din prezentul regulament, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

–          Dupa data limita de inscriere pe platforma este 25.02.2022, ora 23:59.

 SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1 Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

9.2 Prin participarea la Campanie, castigatorul isi exprima acordul ca datele sale personale sa fie prelucrate in vederea expedierii premiului.

 SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

12.1 Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul: https://www.trotinetemicro.ro/regulamente  putand fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Sport & Surf SRL, Bd. Marasesti nr.28, corp A, ap.13, Bucuresti, sector 4.

12.2 Participarea la acest Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

12.3 Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

12.4 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 1 – INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi prelucrate de catre:

Sport & Surf SRL, cu sediul in Bd. Marasesti nr.28, corp A, ap.13, sector 4, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/8705/2003, C.U.I. 15545111. (denumita in continuare „Operatorul”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Sport & Surf SRL,  cu sediul in Bd. Marasesti nr.28, corp A, ap.13, sector 4, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/8705/2003, C.U.I. 15545111, telefon 0744222444 si adresa de e-mail office@micro-scooters.ro

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca in cazul in care vor castiga, datele lor personale (nume si prenume, varsta, adresa, numar de telefon) sa fie prelucrate de compania Sport & Surf SRL  in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a)      Nume si prenume

b)      Varsta

c)      Adresa de livrare a premiului

d)      Numar de telefon

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

a) livrarii premilor

 4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Se considera dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin inregistrarea si participarea la campanie. Datele prelucrate nu vor fi transferate unei alte entitati/si sau tari.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate timp de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice de la data trimiterii premiilor, apoi vor fi distruse.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi distruse in termen de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0744222444, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bd. Marasesti nr.28, corp A, ap.13, sector 4, Bucuresti, sau la adresa de e-mail office@micro-scooters.ro.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inregistrare in campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, livrarii, inmanarii si primirii premiului precum si a indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

ORGANIZATOR,

Sport & Surf SRL